Chứng chỉ FRM là gì? Sự khác biệt giữa chứng chỉ FRM và CFA - Điện Lạnh Gia Tuấn
Trang chủ Kiến Thức Đời Sống Chứng chỉ FRM là gì? Sự khác biệt giữa chứng chỉ FRM và CFA

Chứng chỉ FRM là gì? Sự khác biệt giữa chứng chỉ FRM và CFA

Chứng chỉ FRM là chứng chỉ giúp người học hiểu về tài chính và có khả năng phân tích các khoản đầu tư. Trong bài viết này, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Gia Tuấn sẽ phân tích chứng chỉ FRM là gì và sự khác biệt giữa FRM và CFA.

Điện Lạnh Gia Tuấn

1. Chứng chỉ FRM là gì? 

Chứng chỉ FRM là gì? Chứng chỉ FRM (Financial Risk Manager) là một chứng chỉ chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý rủi ro tài chính. FRM được cấp bởi GARP (Global Association of Risk Professionals), một tổ chức quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ. Chứng chỉ này là một trong những kiến thức và chứng chỉ hàng đầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro tài chính.

FRM được thiết kế để đánh giá và xác nhận kiến thức và kỹ năng của cá nhân trong việc đo lường, quản lý và giám sát các loại rủi ro tài chính. Nó tập trung vào các khía cạnh như rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, và quản lý tài sản.

Chứng chỉ FRM bao gồm hai phần chính:

 • Phần 1 (FRM Part I): Phần này kiểm tra kiến thức cơ bản về quản lý rủi ro tài chính và đánh giá rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng. Đây là phần thi trắc nghiệm.
 • Phần 2 (FRM Part II): Phần này kiểm tra khả năng ứng dụng kiến thức trong việc giải quyết các vấn đề thực tế trong quản lý rủi ro tài chính. Đây là phần thi trắc nghiệm và phần viết.
Xem thêm:  Chứng chỉ năng lực xây dựng là gì và điều kiện cấp

FRM là một chứng chỉ quan trọng cho những người làm việc trong các lĩnh vực như ngân hàng đầu tư, quản lý quỹ đầu tư, bảo hiểm, quản lý danh mục, và nhiều ngành khác liên quan đến tài chính và đầu tư. Nó giúp củng cố và nâng cao khả năng phân tích và quản lý rủi ro tài chính của cá nhân, đồng thời tạo cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

chứng chỉ FRM là gì

2. Sự khác biệt giữa chứng chỉ CFA và chứng chỉ FRM là gì?

Chứng chỉ CFA (Chartered Financial Analyst) và chứng chỉ FRM (Financial Risk Manager) là hai chứng chỉ chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, nhưng chúng có mục tiêu và phạm vi khác nhau. Dưới đây là sự khác biệt chính giữa chúng:

2.1. Mục tiêu chính:

 • CFA: Chứng chỉ CFA tập trung vào các khía cạnh rộng hơn của tài chính và đầu tư, bao gồm quản lý danh mục, phân tích tài sản, quản lý rủi ro, và nhiều khía cạnh khác của quản lý đầu tư. Nó là một chứng chỉ phù hợp cho những người muốn theo đuổi sự nghiệp trong ngành tài chính, đặc biệt là quản lý đầu tư và quản lý danh mục.
 • FRM: Chứng chỉ FRM tập trung vào quản lý rủi ro tài chính, bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và quản lý rủi ro tổ chức. Nó thích hợp cho những người làm việc trong lĩnh vực quản lý rủi ro, ngân hàng đầu tư, và các lĩnh vực liên quan đến đánh giá và quản lý rủi ro tài chính.

2.2. Phạm vi kiến thức:

 • CFA: Chứng chỉ CFA cung cấp kiến thức sâu rộng trong nhiều khía cạnh của tài chính, bao gồm đầu tư, phân tích tài sản, quản lý danh mục, quản lý rủi ro, đạo đức chuyên nghiệp, và nhiều lĩnh vực khác.
 • FRM: Chứng chỉ FRM tập trung chủ yếu vào kiến thức liên quan đến quản lý rủi ro tài chính. Nó bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tổ chức, và các khía cạnh khác của quản lý rủi ro.

2.3. Cấu trúc kỳ thi:

 • CFA: Chứng chỉ CFA bao gồm ba cấp độ (Level I, Level II, và Level III), với mỗi cấp độ có kỳ thi riêng biệt. Cấp độ III tập trung vào quản lý danh mục và đánh giá.
 • FRM: Chứng chỉ FRM có hai phần chính (FRM Part I và FRM Part II), với cả hai phần đều là kỳ thi trắc nghiệm và bài viết.
Xem thêm:  Tìm hiểu thụ là gì? Sự khác biệt giữa thụ ngoài đời thực và trong truyện

2.4. Thời gian cần thiết:

 • CFA: Việc đạt được chứng chỉ CFA thường mất ít nhất ba năm, với mỗi cấp độ cần ít nhất một năm để học và thi.
 • FRM: Đạt được chứng chỉ FRM có thể mất ít thời gian hơn, vì nó chỉ gồm hai phần chính. Tuy nhiên, thời gian cụ thể phụ thuộc vào khả năng và lịch học của từng người.

2.5. Mục tiêu nghề nghiệp:

 • CFA: Chứng chỉ CFA thường được lựa chọn bởi những người muốn theo đuổi sự nghiệp trong quản lý đầu tư, quản lý danh mục, và ngành tài chính chứng khoán.
 • FRM: Chứng chỉ FRM thích hợp cho những người muốn làm việc trong lĩnh vực quản lý rủi ro, ngân hàng đầu tư, quản lý danh mục, và các vị trí liên quan đến quản lý rủi ro tài chính.
Sự khác biệt giữa chứng chỉ CFA và chứng chỉ FRM là gì

3. Cấu trúc bài thi chứng chỉ FRM là gì?

Chứng chỉ FRM (Financial Risk Manager) bao gồm hai phần chính: FRM Part I và FRM Part II. Dưới đây là cấu trúc chi tiết của bài thi cho cả hai phần:

3.1. FRM Part I:

Phần 1 – Quản lý rủi ro thị trường (Foundations of Risk Management):

 • Kiến thức về các loại rủi ro thị trường, quy trình đánh giá rủi ro, và phân phối rủi ro.
 • Đánh giá sự biến động thị trường, quản lý danh mục đầu tư, và quản lý rủi ro thị trường.
 • Thời gian thi: 4 giờ

Phần 2 – Rủi ro tín dụng (Quantitative Analysis):

 • Kiến thức về rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng, và định giá tín dụng.
 • Đánh giá tín dụng và phân tích rủi ro tín dụng.
 • Thời gian thi: 4 giờ

Phần 3 – Rủi ro vĩ mô (Financial Markets and Products):

 • Kiến thức về các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến tài sản tài chính và quản lý rủi ro vĩ mô.
 • Đánh giá hiệu suất các sản phẩm tài chính và quản lý rủi ro vĩ mô.
 • Thời gian thi: 2 giờ

Phần 4 – Quản lý rủi ro và đạo đức chuyên nghiệp (Ethical and Professional Standards):

 • Đạo đức chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý rủi ro tài chính.
 • Chuẩn đạo đức và luật pháp áp dụng cho các chuyên gia quản lý rủi ro.
 • Thời gian thi: 2 giờ
Xem thêm:  Tìm hiểu chứng chỉ JLPT là gì? Lợi ích của chứng chỉ JLPT

3.2. FRM Part II:

Phần 5 – Quản lý rủi ro tín dụng (Market Risk Measurement and Management):

 • Đo lường và quản lý rủi ro thị trường.
 • Đánh giá hiệu suất các mô hình đo lường rủi ro thị trường.
 • Thời gian thi: 4 giờ

Phần 6 – Quản lý rủi ro tín dụng (Credit Risk Measurement and Management):

 • Đo lường và quản lý rủi ro tín dụng.
 • Mô hình đo lường rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng.
 • Thời gian thi: 4 giờ

Phần 7 – Quản lý rủi ro vĩ mô và ứng phó với rủi ro (Operational and Integrated Risk Management):

 • Quản lý rủi ro vĩ mô và sự ảnh hưởng lên tài sản tài chính.
 • Rủi ro hoạt động và quản lý tích hợp rủi ro.
 • Thời gian thi: 4 giờ

Phần 8 – Quản lý danh mục và đánh giá hiệu suất (Risk Management and Investment Management):

 • Quản lý danh mục đầu tư và đánh giá hiệu suất.
 • Chiến lược đầu tư và quản lý danh mục trong điều kiện rủi ro.
 • Thời gian thi: 4 giờ

Cả hai phần của chứng chỉ FRM đều là kỳ thi trắc nghiệm và bài viết, và thời gian thi của mỗi phần là 4 giờ, trừ phần 3 và phần 4 của FRM Part I, mỗi phần mất 2 giờ. Để đạt được chứng chỉ FRM, thí sinh cần đỗ cả hai phần và tuân theo các quy tắc đạo đức chuyên nghiệp của GARP.

Đó là những thông tin về chứng chỉ FRM là gì. Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Gia Tuấn hy vọng bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu hơn về FRM và các thông tin liên qua tới nó. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ HOTLINE 0901 356 650

Trung tâm sửa chữa Gia Tuấn
Rate this post

Chứng chỉ hành nghề tiếng Anh là gì? Lợi ích của chứng chỉ

Chứng chỉ hành nghề tiếng Anh chứng minh sự chuyên nghiệp và khả năng giao tiếp trong môi trường làm việc, giúp tăng cơ hội nghề nghiệp, thu nhập, và mở ra cơ hội hợp tác toàn cầu. Hôm nay, hãy cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Gia Tuấn tìm hiểu...

Chi tiết

Chứng chỉ FCE là gì? Cấu trúc bài thi của chứng chỉ FCE

FCE là viết tắt của “First Certificate in English.” Chứng chỉ FCE được thiết kế để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trình độ trung cấp (intermediate level) của người học. Thông tin chi tiết về chứng chỉ FCE là gì và cấu trúc bài thi sẽ được trình bày trong bài viết...

Chi tiết

Chứng chỉ CIA là gì? Cấu trúc đề thi của chứng chỉ CIA

Trong lĩnh vực kiểm toán, chứng chỉ CIA đang được nhiều người chọn lựa để theo học và đạt được bởi vì sự uy tín của nó. Đây cũng là một trong những tiêu chuẩn tuyển dụng quan trọng của nhiều tập đoàn lớn và doanh nghiệp đa quốc gia. Hãy cùng Trung tâm sửa...

Chi tiết

Tiêu chuẩn FDA là gì? Mặt hàng phải có chứng nhận FDA

Để xuất khẩu hàng hóa đến Mỹ, chứng chỉ không thể thiếu là chứng chỉ FDA. Nhưng trước hết, hãy cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Gia Tuấn tìm hiểu chi tiết về tiêu chuẩn FDA là gì và tầm quan trọng của nó trong bài viết này. Điện Lạnh Gia...

Chi tiết

Chứng chỉ Microsoft là gì? Lợi ích của chứng chỉ Microsoft

Chứng chỉ Microsoft là các tài liệu chứng nhận về công nghệ được cấp bởi Microsoft Corporation, một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu trên toàn cầu. Hãy cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Gia Tuấn khám phá chi tiết chứng chỉ Microsoft là gì để có cái nhìn...

Chi tiết

Tìm hiểu chứng chỉ JLPT là gì? Lợi ích của chứng chỉ JLPT

Chứng chỉ JLPT, còn được gọi là Japanese Language Proficiency Test, là gì? Đây là một bằng chứng chỉ quan trọng để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Nhật trong giao tiếp. Hãy cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Gia Tuấn khám phá thêm về chứng chỉ JLPT là gì...

Chi tiết

Chứng chỉ EPS là gì? Cấu trúc đề thi chứng chỉ EPS – TOPIK

Đề cập đến các kỳ thi đánh giá khả năng sử dụng tiếng Hàn, có thể mọi người đã quen thuộc với kỳ thi Topik. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một kỳ thi khá phổ biến khác không kém, đó là kỳ thi EPS – TOPIK. Trong bài viết này, Trung tâm sửa chữa điện...

Chi tiết


Contact Me on Zalo
☎0901 356 650